Twoja wiadomość

Do: gmina
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: poniedziałek, 30 listopada 2020 04:33:47 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: poniedziałek, 30 listopada 2020 08:12:42 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.