Potwierdzam odbiór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Sekretariat UG Pilchowice

W dniu 2020-11-30 o 04:34, sprawa-34622@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: