Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 listopada br., informuję, jak następuje:

1) Gazetka "Colonnowska" wydawana jest zwykle w ok. 8-10 egzemplarzach w ciągu roku.
(częstotliwość wydawania nie jest określona). W związku z sytuacją epidemiczną, wydawanie "Colonnowskiej" w bieżącym roku jest mocno ograniczone.
2) Gazetka "Colonnowska" jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.
3) Średni nakład w 2019 roku wyniósł 700 egzemplarzy.
4) Gazetka "Colonnowska" jest bezpłatna.
5) Gazetka "Colonnowska" nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.
6) Nie istnieje regulamin publikacji tekstów w gazetce, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.
7) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez podmioty, z którymi gmina współpracuje:
Np. Związek Międzygminny "Czysty Region", Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów".
8) Teksty wskazane w pkt. 7) zostały/zostaną opublikowane.

Z poważaniem,

Anna Szaton-Mrowiec
referent ds. obsługi władz gminy
tel. 77 461 11 40 w. 27