1. D

2. C

3. 35 tys.

4. A

5. A

6. D

7. D, E

8. C

Michał Syska

red. nacz. "Przeglądu Dąbrowskiego"