1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
d) miesięcznikiem

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 1500 sztuk

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam,
Oliwia Bieda

Urząd Gminy w Kłaju
Kultura, Sport i Promocja
tel. 12 284 11 00 wew.28