Dzień dobry,
Państwa ankieta trafiła prawdopodobnie przez pomyłkę do Urzędu Gminy w
Mircu zamiast do redakcji gazety,
Z poważaniem
Monika Kaczorowska

---
Urząd Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
tel. 41 276 71 70
fax. 41 276 71 90

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanym dalej „RODO” informujemy, że przetwarzamy dane osobowe
naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy. Klient ma prawo
dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
Szczegółowa klauzula informacyjna RODO znajduje się w internetowym
serwisie Gminy Mirzec (www.mirzec.pl). W przypadku dodatkowych pytań
można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
iod@mirzec.pl lub telefonicznie 41/2767189.