W dniu 2020-11-16 o 22:24, sprawa-34021@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Poniżej zamieszczam odpowiedź na informację publiczną

Ad. 1) b) kwartalnikiem;

Ad. 2) a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

Ad. 3) 10 000

Ad. 4) a) jest bezpłatna;

Ad. 5) a) tak;

Ad. 6) d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

Ad. 7) mieszkańców, d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np.
biblioteki, szkoły);

Ad. 8) c) żadne z powyższych.

--
Ewa Byrska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach
tel. 33 8791555, 693385630