Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **mbpcieszanow@op.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:00**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-30 13:09:32**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl