W załączeniu przesyłamy odpowiedź na poniższy wniosek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marek Łuczak
St. Specjalista S.L.
Nadleśnictwo Złoczew
43 820 10 21

Załączniki