W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 listopada 2020 r.

Załączniki

  • 202012010833.pdf (nieskanowany) Skanuj