Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam Państwu wypełnioną ankietę.

Z poważaniem,

Wojciech Lis

Rzecznik Prasowy

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Email: w.lis@um.tarnobrzeg.pl

Tel. 15 81 81 545

Klauzula Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Tarnobrzega

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.

Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi
przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
(ogólne rozporządzenie o danych osobowych) - RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze
zm.) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400
Tarnobrzeg.

Kontakt e-mail z Administratorem: <mailto:um@um.tarnobrzeg.pl>
um@um.tarnobrzeg.pl

Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych: <mailto:iod@um.tarnobrzeg.pl>
iod@um.tarnobrzeg.pl

Ogólna informacja o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z
przetwarzaniem przez Urząd Miasta Tarnobrzega Pani/Pana danych osobowych
znajdują się pod linkiem:
<http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/>
http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/

Załączniki

  • SKM_C335120120110120.pdf (nieskanowany) Skanuj