Dzień dobry,

W załączniku przekazujemy Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

--

*Dominik Słoń
*Inspektor ds. kultury i promocji
Referat Promocji, Kultury, Oświaty i Środków Zewnętrznych
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 18,
26-085 Miedziana Góra
41 303 16 26 wew.26
*www.miedziana-gora.pl* <https://www.miedziana-gora.pl>

<https://pl-pl.facebook.com/UG.M.Gora/>

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i
mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym
adresatem powyższej wiadomości nie może jej Pan/Pani ujawniać,
kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub
wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy
niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Załączniki

  • PKOSZ_1431_1_2020_gazeta.pdf (nieskanowany) Skanuj