Imielin, dnia 1 grudnia 2020r.

OR.1431.13.2020

sprawa-34347@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-34347@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na informację publiczną z dnia 30 listopada 2020 roku,
informuje że: Gazeta Imielińska Gazeta Samorządowa KURIER
jestmiesięcznikiem; jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online; nakład miesięczny 2350 egz. (w roku 2020), jest bezpłatna; nie
prowadzimy sprzedaż ogłoszeń, zasady umieszczania tekstów oraz tematykę
określa umowa.

W przypadku ewentualnych pytań dalszych proszę o kontakt.

Bożena Cała

--
Bożena Cała
Urząd Miasta Imielin
ul.Imielińska 81
41-407 Imielin
tel.32 2254114
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi. Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracamy się
z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.

Pobierz list