Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam

Monika Perek-Jura
Kierownik Referatu
Komunikacji Społecznej, Promocji i Obsługi Klienta
Urząd Gminy Nowosolna
92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1
tel: 42 616 45 14
fax: 42 616 45 44
www.gminanowosolna.pl

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna
Kontakt do inspektora ochrony danych: magdalena@kuszmider.com.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość a także w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym, art. 6 ust.1 lit e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Załączniki

  • Odpowiedź_Or.14301.55.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj