Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Wydawana gazeta jest dwumiesięcznikiem. Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii w roku 2020 gazeta była/jest wydawana w nieregularnych odstępach czasu.
2) Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej jak i online.
3) Średni nakład roczny 9000 egzemplarzy.
4) Gazeta jest bezpłatna.
5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
- mieszkańców, przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; organizacje społeczne; instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
- żadne z wymienionych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34483@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzMzc5LjEzMDg4LjU4MDYwMjQ3MzA2MjQ3NTc0ODhAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAzMCBOb3YgMjAyMCAwMzozMzo1MyAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBrb25vcGlza2EucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXwwfDEuZDQ4M2M4MDU0YWI5Y2Y0OTIwOGI0OTU4MGRmNTA2MGM%3D>

Pobierz list