Gmina Opatów w odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 61 ust. 1 i
Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, przesyła następujące informacje:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
*Gazeta wydawana jako kwartalnik.*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

*jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

*roczny nakład 4000 egz.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
* jest bezpłatna;*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

*nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.

*nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie jeśli dotyczą Opatowa i jego mieszkańców *

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
*mieszkańców,*
*przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;*
*organizacje społeczne;**
**instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
* inne podmioty parafie.
*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):

*żadne z powyższych.*

*
*

*Z poważaniem
*

*Jarosław Czub UMiG Opatów
*