W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej uprzejmie informuje, że obecnie nie jest wydawana gazeta przez tutejszy urząd. W 2017 roku wydano ostatni kwartalnik, który był bezpłatny w wersji papierowej.

Z poważaniem

Anna Fic

Sekretarz Gminy