Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź nr OR.1431.66.2020 na wniosek złożony
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej wraz z klauzula informacyjną.

--

Sekretariat
*Urząd Gminy Świerklaniec *Tel.: 32 284 74 00

Logo - Świerklaniec gmina z widokiem

Informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Wójt Gminy Świerklaniec.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych tutajhttps://bip.swierklaniec.pl/m,689,ochrona-danych-osobowych.html.
Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej.
Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
O błędnym zaadresowaniu wiadomości proszę niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Załączniki