Dzień dobry

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną.

--
Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------
*Monika Kędzia*
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
*e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Mirosławiec
------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37,
78-650 Mirosławiec, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.:
67-25-95-042, adres e-mail: urzad@miroslawiec.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celach związanych z
komunikacją pomiędzy Administratorem a Panią/Panem, przez okres
niezbędny do zakończenia komunikacji. W razie konieczności dane mogą być
udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji
powyższego celu oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne
jednak brak ich podania uniemożliwi komunikację z Administratorem.

Załączniki