W odpowiedzi na Państwa pytania, zamieszczone w mailu z dnia 30 listopada,
wyjaśniam co następuje:

1) Wydawana przez UM gazeta jest dwutygodnikiem.

2) "Ziemia Sochaczewska" jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online. Archiwum gazet znajduje się tu:
https://ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/archiwum.html?fbclid=IwAR0jQzUu-1iC0
ku7Otyv1JHaqdKw8hTW3VJ0JFpQ4n03QqkQazp_51mNf8s

3) Średni nakład roczny w 2019 roku to 5.000 egzemplarzy.

4) Gazeta jest bezpłatna.

5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6) W gazecie nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny.

7) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłano teksty i materiały z prośbą o
ich nieodpłatną publikację. Teksty nadsyłały organizacje społeczne,
biblioteki, szkoły, prowadzone przez samorząd muzeum, współpracownicy
gazety.

8) W 2020 roku nie odmówiono publikacji. Ostatni taki przypadek miał miejsce
w grudniu 2019 roku, gdy przed Bożym Narodzeniem reprezentant jednego z
klubów w radzie miasta zwrócił się ustnie z pytaniem, czy klub może
zamieścić życzenia świąteczne. Odpowiedź była odmowna, gdyż od lat zasadą
jest, że gazeta drukuje tylko wspólne życzenia od burmistrza i całej rady
miasta (a zatem i od klubów radnych), od władz powiatu, a także od lokalnego
posła i od radnych zasiadających w sejmiku mazowieckim - zamieszkujących na
terenie Sochaczewa. Obecnie ziemia sochaczewska ma trzech radnych w sejmiku
reprezentujących PSL, PiS i Nowoczesną oraz posła wybranego z list PiS.
Każdorazowo z zapytaniem o chęć zamieszczenia bezpłatnych życzeń
bożonarodzeniowych i wielkanocnych redakcja zwraca się do w/w osób. Na
przestrzeni ostatnich lat tylko raz z oferty zamieszczenia życzeń nie
skorzystał radny sejmiku z Nowoczesnej.

Z poważaniem

Daniel Wachowski

Red. nacz. Ziemi Sochaczewskiej

Kierownik Referatu Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie

kom. 693-555-375

Bardzo proszę o potwierdzenie w mailu zwrotnym, że mój mail do Państwa
dotarł.

Pobierz list