Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 30 listopada wysłany na adres
sierakowice@sierakowice.pl przesyłam informację na temat wydawanej przez
Gminę Sierakowice gazety "Wiadomości Sierakowickie":

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

b) kwartalnikiem;

c) dwumiesięcznikiem;

d) miesięcznikiem;

e) dwutygodnikiem;

f) tygodnikiem;

g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy
o opisanie sytuacji.

Ad 1)

d) miesięcznik (w sezonie letnim - dwumiesięcznik); razem 11 wydań w ciągu
roku

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

b) jest dostępna tylko online;

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

Ad 2)

c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Ad 3)

500 egz. miesięcznie; łącznie 5500 egz. w ciągu roku

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:

a) jest bezpłatna;

b) jest płatna.

Ad 4)

b) jest płatna

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?

a) tak;

b) nie.

Ad 5)

Gazeta publikuje bezpłatne ogłoszenia drobne, komunikaty, podziękowania,
kondolencje, a opłatę pobiera jedynie za publikację reklam.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
płatnych.

a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;

b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów,
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcji;

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;

d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie;

f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

Ad 6)

c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):

mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;

b) radnych opozycji;

c) radnych rządzącej koalicji;

d) organizacje społeczne;

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

f) lokalny biznes;

g) inne podmioty (jakie?).

Ad 7)

mieszkańców

d) organizacje społeczne;

e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

g) inne podmioty (kluby sportowe).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o
których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
odpowiedzi):

a) odmówiono publikacji takiego tekstu;

b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;

c) żadne z powyższych.

Ad 8)

c) żadne z powyższych

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

--

Agnieszka Rybakowska-Król

"Wiadomości Sierakowickie"

ul. ks. B.Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 609 180 285

e-mail: <mailto:wiadomosci@sierakowice.pl> wiadomosci@sierakowice.pl

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.30

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Pobierz list