KSP.1431.3.2020.MS

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 30 listopada 2020 r. od Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska informuję:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.: 30 tys. egz. (2500 ezg./miesiąc).

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?): instytucje o szerszym zasięgu działania (np. Powiatowy Urząd Pracy, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Główny Urząd Statystyczny.);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Informację udostępnił Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, Referat Kultury, Sportu i Promocji, osobą odpowiadającą za treść i udostępnienie informacji jest Pani Marta Sowińska, informacja została udostępniona w dniu 2 grudnia 2020 r.

Marta Sowińska

Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji

tel. +48 505 012 287, +48 41 347 50 60

e-mail: <mailto:redakcja@nowiny.com.pl> redakcja@nowiny.com.pl, <mailto:m.sowinska@nowiny.com.pl> m.sowinska@nowiny.com.pl

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

tel. +41 347-50-00, fax +41 347-50-11

e-mail: <mailto:nowiny@nowiny.com.pl> nowiny@nowiny.com.pl

<http://www.nowiny.com.pl/> www.nowiny.com.pl

e-puap: /kq1020hqrt/skrytka/kq1020hqrt/SkrytkaESP

Facebook: @gminasitkowkanowiny

Instagram: @gminasitkowkanowiny

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNjcwNzIzMTg0LjEzMDg4LjEwMzU0OTQyMTI3MjEyNjY1MTY1QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMzAgTm92IDIwMjAgMDM6MzM6NTEgLTAwMDB8bm93aW55QG5vd2lueS5jb20ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXwwfD>

Załączniki

Pobierz list