W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek informuję, że nastąpił błąd w odpowiedzi na pytanie nr 5).

Prawidłowa odpowiedź:

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak.

b) nie;

Marta Sowińska

Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji

tel. +48 505 012 287, +48 41 347 50 60

e-mail: <mailto:redakcja@nowiny.com.pl> redakcja@nowiny.com.pl, <mailto:m.sowinska@nowiny.com.pl> m.sowinska@nowiny.com.pl

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

tel. +41 347-50-00, fax +41 347-50-11

e-mail: <mailto:nowiny@nowiny.com.pl> nowiny@nowiny.com.pl

<http://www.nowiny.com.pl/> www.nowiny.com.pl

e-puap: /kq1020hqrt/skrytka/kq1020hqrt/SkrytkaESP

Facebook: @gminasitkowkanowiny

Instagram: @gminasitkowkanowiny

Załączniki

  • image002_4DABtPL.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image001_ROdbdYX.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image005.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list