Szanowni Państwo,

sprawa-34374@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:stuczynski@kul.lublin.pl>

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o nr kanc. SPO.1431.26.124.2020.SZ.

Z poważaniem,

Marek Walczak

Kierownik Referatu Spraw

Organizacyjnych i Pracowniczych

UG Lesznowola

Załączniki

Pobierz list