Poniżej zamieszczam odpowiedzi Państwa pytania.

Wydawana przez nas gazeta jest miesięcznikiem, jest dostępna zarówno w
wersji papierowej, jak i online, jest bezpłatna oraz nie prowadzi sprzedaży
ogłoszeń. Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji. W
2020r. publikowane były teksty na prośbę przewodniczącej rady gminy oraz
instytucji lokalnych (szkoły). Nigdy nie odmówiono publikacji oraz nie miało
miejsca nie udzielenie żadnej odpowiedzi.

Pozdrawiam

Anna Dumińska-Kierska- Sekretarz Gminy Raciąż

Pobierz list