Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam plik z odpowiedziami, o które Państwo wnioskowali.

Marlena Kamińska
Rzecznik Prasowy
Referat Strategii Promocji i Rozwoju Miasta
42 211 15 52; kom. 535 147 742
m.kaminska@konstantynow.pl

[Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim]<https://bip.konstantynow.pl>

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel.: 42 211 11 73<tel:422111173>, 42 211 19 03<tel:422111903>
fax: 42 233 80 32<fax:422338032>
e-mail: sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
Biuletyn Informacji Publicznej<https://bip.konstantynow.pl>

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>, kancelaria@konstantynow.pl<mailto:kancelaria@konstantynow.pl>, tel. 42 211 11 73<tel:422111173>
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie bip.konstantynow.pl.<bip.konstantynow.pl>
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl<mailto:iod@konstantynow.pl>."

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.
You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Załączniki

Pobierz list