Polska Cerekiew, 02.12.2020 r.

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

  W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dn. 30 listopada 2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji poniżej udzielam odpowiedzi:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
*_d) miesięcznikiem;_*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
*_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku: *_1000 egz._*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*_a) jest bezpłatna;_*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*_b) nie._*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
*_c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;_*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
*_d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
_*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
*_c) żadne z powyższych._*

--
Michaela Weirauch
Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel. 77/480 14 63
www.polskacerekiew.pl

Pobierz list