Dokumenty: INF.KW-000185.2020
Znak sprawy: INF.1431.118.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-011907.2020
Wysłane przez: Piotr Stolarski

Dzień dobry.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem.
Piotr Stolarski
Kierownik Referatu Informatyki
Urząd Gminy Olsztyn

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
--
Piotr Stolarski
Kierownik Referatu Informatyki
Urząd Gminy Olsztyn
tel. 34 3285 077 w. 25, tel. kom. 571 403 414
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list