Dzień dobry

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia
22 listopada 2020 r., Urząd Gminy w Drużbicach poniżej udziela
odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania:

Ad.1.Wydawany przez Urząd Gminy biuletyn zazwyczaj wydawany jest 3 razy
do roku.

Ad.2. Biuletyn Gminy Drużbice dostępny jest zarówno w wersji papierowej
jak i elektronicznej.

Ad.3. Średni nakład roczny w 2019 r. - 3000 egzemplarzy.

Ad.4. Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Drużbicach jest bezpłatny.

Ad.5. Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Ad.6. O umieszczaniu nadesłanych do redakcji tekstów decyduje wydawca.
Nie istnieje żaden spisany regulamin.

Ad.7. Tak, w 2020 r. do redaktora naczelnego Biuletynu Gminnego wpłynęły
teksty z prośbą o ich publikację. Materiały pochodziły od: organizacji
społecznych, lokalnych instytucji (szkoły, biblioteki) oraz radnych.

Ad.8. C – żadne z powyższych.

Pozdrawiam

Beata Bartosik

Urząd Gminy w Drużbicach