Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej,
w sposób żądany we wniosku tj. przesłanie odpowiedzi na wskazany adres
poczty
elektronicznej, e-mail: {{ email }}

1) Wydawana przez Gminę Bobrowo gazeta jest kwartalnikiem.

2) Wydawana gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i
online.

3) Średni nakład roczny w 2019 roku wyniósł 16 tys. egzemplarzy (1 numer
gazety jest w nakładzie ok. 4 tys.).

4) Gazeta, która wydawana jest w wersji papierowej jest bezpłatna.

5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

W przypadku pkt. 7 i 8 informuję, że w roku 2020 nie była wydawana
gazeta gminna.

--
Natalia Motylicka
pomoc administracyjna
Urząd Gminy Bobrowo
(56) 491 33 53

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl