Dokumenty: OA.KW-0595/20
Znak sprawy: OA.1431.18.2020
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0341/20
Wysłane przez: Paulina Szpak

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Przeworno na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Paulina Szpak
Referent ds. promocji
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A
57-130 Przeworno
tel. 74 8101 339, 536 996 390
I piętro pok. 21

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: {{ email }}
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
----------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: {{ email }}
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • Pismo_wychodzace_GMINA_2020.pdf