Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek z
dnia 22 listopada 2020r. (wpływ do tut. Urzędu 23 listopada 2020 r.), (nasz
znak: RSO.1431.47.2020), poniżej przekazuję informacje których dotyczył ww.
wniosek.

Ad. 1 - d), g) - sporadycznie wydawany jest numer podwójny

Ad. 2 - c)

Ad. 3 - 1,5 tys.

Ad. 4 - a)

Ad. 5 - b)

Ad. 6 - d)

Ad. 7 - mieszkańców, a), d), e)

Ad. 8 - c)

Agata Ceglarek

Młodszy referent ds. obrony cywilnej,

ppoż. i informacji publicznej.

Tel: 95 748 8100 wew. (216)

e-mail: oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

Pobierz list