BB.1431.93.2020

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 r. informuję co następuje:

1) G - Gmina Wieluń wydaje gazetę informacyjną w postaci Biuletynu
Informacyjnego Gminy Wieluń. Wydawnictwo ukazuje się nieregularnie, np. w
2019 r. nie ukazało się ani razu, w 2020 r. dotychczas 2 numery.

2) D - Wydania tegoroczne ukazały się wyłącznie w wersji papierowej,
wydania z lat ubiegłych były dostępne również elektronicznie.

3) W 2019 r. Biuletyn nie był wydawany.

4) A - jest bezpłatna

5) B - nie

6) D

7) E - zwyczajowo publikowane są informacje o działalności instytucji
kultury Gminy Wieluń.

8) C

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.