W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, z dnia 30 listopada 2020 r.

Wioletta Klimek

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Chorkówka

38-458 Chorkówka 175

Tel. 13 43 869 44

<http://www.chorkowka.pl> www.chorkowka.pl

Załączniki

  • 1431.59.2020_gazeta.docx.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list