Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 22 listopada 2020 r.

(IP 159)

Z wyrazami szacunku

Daria Jasińska

Pełnomocnik Burmistrza Nysy

ds. informacji publicznej

Urząd Miejski w Nysie

tel: +48 77 40 80 518

e.mail: d.jasinska@www.nysa.pl

Załączniki

Pobierz list