Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Ad.1
f) tygodnikiem

Ad.2
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

Ad.3
Średni nakład roczny w 2019 roku wynosił ok. 300 000 egzemplarzy.

Ad.4
a) jest bezpłatna

Ad.5
b) nie

Ad.6
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.

Ad. 7
Większość wymienionych przez Państwa podmiotów w 2020 roku przesyłała do redakcji gazety teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację.

Ad.8
Nie wszystkie materiały nadesłane do redakcji zostały zamieszczone w gazecie ze względu na ograniczoną liczbę stron, którą dysponujemy.

Z poważaniem,
Joanna Andrzejak
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

tel. 61 640 40 81
email: joanna.andrzejak@wrzesnia.pl

Pobierz list