W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Gmina Bralin ustosunkowała się do odpowiedzi i informuje:

odp. 1 - c) gazeta jest dwumiesięcznikiem

odp. 2 - c) gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online

odp. 3 - średni nakład roczny 12 000 szt. w 2019r.

odp. 4 -a)gazeta jest bezpłatna

odp. 5 -b) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

odp.6 - c) i d) nie istnieje regulamin ale zwyczajowo nadsyłane teksty są
zawsze publikowane, o umieszczeniu tekstu decyduje każdorazowo redaktor
naczelny lub zespół redakcyjny

odp.7 - a)przewodniczący rady gminy, d) organizacje społeczne, e)
instytucje lokalne oraz inne podmioty np.: Policja

odp.8 - c) żadne z powyższych

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanego maila

Pozdrawiam,

Justyna Rojkiewicz

Urząd Gminy Bralin

Tel 62 78 11 206

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

Wiadomość przeznaczona dla osoby/podmiotu będącego jej adresatem. Zakazane
jest przetwarzanie informacji przez osoby/podmioty inne niż zamierzony
adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o jej
usunięcie. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Bralin. Dane
Osobowe zostały pozyskane w celu realizacji niniejszej przesyłki, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Za bezpieczeństwo danych
odpowiada Inspektor Ochrony Danych: {{ email }}