Szanowni Państwo,

Ad. 1 Gmina Łąck wydaje Gazetę Łącką 2 razy w roku.

Ad. 2 Wydawana przez nas gazeta jest w wersji papierowej

Ad. 3 W 2019 roku średni nakład roczny gazety wyniósł 1500 szt.

Ad. 4 Gazeta jest bezpłatna

Ad. 5 Gazeta nie prowadzi sprzedaży

Ad. 6 Nie mamy opracowanych zasad umieszczania nadsyłanych tekstów

Ad. 7 W 2020 roku na dzień odpowiedzi Gmina Łąck nie wydawała Gazety

Ad. 8 W 2020 roku na dzień odpowiedzi Gmina Łąck nie wydawała Gazety

Z poważaniem

Agnieszka Woźniak

Sekretarz Gminy Łąck

Pobierz list