Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek.

1. Wydawany przez Gminę Dobrzany periodoyk jest kwartalnikiem.

2. Jest dostępny w zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3. Nakład kwartalnika to 800 szt.

4. Gazeta jest bezpłatna.

5. W gazecie nie jest prowadzona sprzedaż ogłoszeń.

6. Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie.

7. Kwartalniku były umieszczane teksty nadesłane przez Szkołę,
Bibliotekę, Sołtysów sołectw, czy organizacje społeczne.

8. Do tej pory nadsyłane teksty były zawsze publikowane.

--
Pozdrawiam,
Piotr Fidler
podinspektor ds. promocji i kultury
Urząd Miejski w Dobrzanach
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
tel. 91 5620 201 wew. 20

Pobierz list