Dzień dobry,

przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z 30 listopada 2020 r.

Alicja Magdowska

Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Gniewkowie

ul. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

tel.(52) 35 430 08

T a wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne, podlegają

ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym adresatem,

jakiekolwiek jej ujawnianie, reprodukcja, dystrybucja lub inne

rozpowszechnianie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy

przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i

usunięcie otrzymanej wiadomości.


[](http://kisgniewkowo.pl/strona-84-rodo.html)

Załączniki

Pobierz list