Dzień dobry

W załączeniu przesyłam podpisaną i zeskanowaną odpowiedź na złożony
przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.11.2020 r.

Załączniki

Pobierz list