Dokumenty: S.KW.00167.2020
Znak sprawy: S.1431.00064.2020
Rej. koresp. wych.: RKW.008625.2020
Wysłane przez: Piotr Absalon

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Piotr Absalon
Sekretarz Miasta Radlin
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • odpowiedzi_BIULETYN1.odt.xades (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedzi_BIULETYN1.odt (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja.xml (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja.xsl (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list