Dzień Dobry

Urząd Gminy w Korytnicy w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznych.

Z poważaniem

Jadwiga Kaim

Ewidencja ludności

Urząd Gminy Korytnica

Tel. 25 66 12 256

Załączniki

Pobierz list