Dokumenty: KiP.KW-149/20
Znak sprawy: KiP.1431.001.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-e-001873/20
Wysłane przez: Adam Pikul (zastępstwo za Dominika Witkowska)
Tel. służbowy: 32 332-60-66
Miejsce urzędowania: pok. 255

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

  • odp.watchdog.1.pdf
  • odp.watchdog.2.pdf
  • watchdog_-_odpowiedz.doc