W odpowiedzi na Państwa Wniosek informujemy, że:

1) Wydawany przez Urząd Gminy Limanowa Biuletyn Informacyjny "Wiadomości
Gminne" wydawany jest zazwyczaj trzy razy w roku. Wyjątkiem był rok 2019
- gazeta wydana została tylko raz woku (w miesiącu grudniu) i
analogicznie jest w roku bieżącym.
2) Biuletyn Informacyjny "Wiadomości Gminne" wydawany jest w formie
papierowej, a jego wersja w formie online udostępniana jest także na
stronie internetowej gminy Limanowa (plik pdf).
3) Nakład roczny gazety - numeru wydanego w 2019 roku to 5000
egzemplarzy.
4) Biuletyn Informacyjny "Wiadomości Gminne" jest bezpłatny.
5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.
6) Nie ma spisanych zasad dot. zamieszczania tekstów. To jakie teksty są
zamieszczane w gazecie uzależnione jest od objętości gazety (ilości
stron)oraz rangi ważności danej informacji.
7) W 2020 gazeta wydana zostanie tylko w grudniu (numer jest w trakcie
przygotowania). Nie wpłynęła żadna prośba o nieodpłatną publikację
tekstu.
8) W 2020 roku nie było prośby o publikację tekstu. Nadmieniamy jednak,
że w latach ubiegłych gdy sytuacje takie miały miejsce (były to prośby o
publikację ze strony takich podmiotów jak szkoły prowadzone przez gminę
czy biblioteka gminna) to wówczas takie teksty były zamieszczane.

Pozdrawiamy,

Kinga Górlińska-Leśniak
Urząd Gminy Limanowa
Wydział Kultury i Promocji
18 263 00 34