Dzień dobry,

W związku z zapytaniem informuję, że ostatni numer Biuletynu "Nasza Gmina"
wydawanego przez Gminę i Miasto Koziegłowy ukazał się w styczniu 2018 r.
Radni Gminy i Miasta Koziegłowy podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania
gazety i informowaniu mieszkańców o tym, co się dzieje w gminie poprzez
stronę internetową www.kozieglowy.pl <http://www.kozieglowy.pl> , profil
Gmina i Miasto Koziegłowy na Facebooku oraz poprzez system informacji
smsapi. W projekcie budżetu na 2021 r. nie zostały uwzględnione fundusze na
wydawanie Biuletynu "Nasza Gmina".

Z poważaniem

Wioleta Szymczyk

Referat Promocji i Rekreacji

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

Plac Moniuszki 14

42-350 Koziegłowy

tel. 34 314 12 19 wew. 113

e-mail: <mailto:um@kozieglowy.pl> um@kozieglowy.pl

<mailto:wioleta.szymczyk@kozieglowy.pl>
wioleta.szymczyk@kozieglowy.pl

P Zanim wydrukujesz... pomyśl o środowisku!

Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do
tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej
wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i
może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie
wiadomości bez otwierania załączników.

Attention:
This email is intended solely for the addressee. Access to this email by
anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any
disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken
in reliance on it, is prohibited and may be illegal. Please inform the
sender by replay transmission and delete the message without opening the
attachments.

Załączniki