Dzień dobry,

Przesyłam do Państwa informacje dotyczące gazety wydawanej przez Gminę
Jasło.

1)Gazeta wydawana przez Gminę Jasło jest kwartalnikiem.

2) Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3) Nakład roczny to 8000 egzemplarzy w roku 2019 ( na kwartał wydajemy 2000
szt.)

4) Gazeta wydawana w wersji papierowej jest bezpłatna.

5) Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6) Odpowiedź d

7) W 2020 roku nie mieliśmy tekstów i materiałów z prośbą o ich nieodpłatną
publikacje.

Z poważaniem

Ewelina Gliwa