Witam informuję, iż poprzednia Państwa wiadomość trafiła do spamu, dzisiejsza również, ale akurat „na moich oczach”. Odpowiedzi udzielimy Państwu w dniu jutrzejszym, serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Pozdrawiam

Anna Łuczak

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urzędu Gminy

ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

tel. (44) 685 02 45 wew. 263

e-mail: <mailto:luczaka@gomunice.pl> luczaka@gomunice.pl

Jeżeli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, proszę o jej niezwłoczne usunięcie i zawiadomienie o tym nadawcy. Treść tej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla wskazanych w niej adresatów.

Zabronione jest ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej informacji, bez zgody Administratora Danych Osobowych, przez osoby lub podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie podlega odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie pisząc na adres Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97 545 Gomunice lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: <mailto:iod@ug.gomunice.pl> iod@ug.gomunice.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

- Podanie danych jest dobrowolne;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.