Dzień dobry,

Przepraszamy, że tak późno odpowiadamy, ale Pani dyrektor, która zajmuje się jako wydawca gazety przebywała na kwarantannie.

1) D - miesięcznikiem
2) C - jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online
3) 9600
4) B - jest płatna
5) A - tak
6) B - tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji
7) D/E - organizacje społeczne / instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)
8) C - żadne z powyższych

Serdecznie pozdrawiam,
Bibliotekarz

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie
ul. Sambora 5A
83-130 Pelplin
tel. 58 536 33 43
mob. 609 929 809

Dorota Sakowska
Dyrektor

Pobierz list