W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem w dniu 30.11.2020r.,
poniżej przesyłam odpowiedź.

Pyt. 1
Gazeta jest kwartalnikiem.

Pyt. 2
Dostępna jest w wersji papierowej i on-line.

Pyt. 3
Nakład w 2019 roku: 5000 sztuk.

Pyt. 4
Gazeta jest bezpłatna.

Pyt. 5
Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

Pyt. 6
Nie posiadamy regulaminu. Kierownictwo urzędu decyduje o publikacji
artykułów.

Pyt. 7
W 2020 roku publikowane były materiały nadesłane przez instytucje
lokalne – szkoły, biblioteki, GCK.

Pyt. 8
Materiały z instytucji kultury są publikowane w gazecie.

--
Z poważaniem,
Dawid Wąsikowski
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem

Załączniki

  • wniosek_odp_07122020.pdf (nieskanowany) Skanuj